Drilleord 1

Eleven arbejder systematisk med indlæringen af det danske sprogs drilske lyde og vil ved afslutningen af materialet have brudt læsekoden på læse-let-bogsniveauet.

Undervisningen foregår i individuelt tempo med mulighed for mange gentagelser, der er vigtige for elever i læse- stavevanskeligheder – og særligt for ordblinde.Læsekursus Drilleord Læseglæde

‘Drilleord’ er betegnelsen for de ord i det danske sprog der ikke staves som de siges. Det vil
sige at bogstaverne i ordene fx kan have helt andre lyde end de 28 grundlyde. Det virker umiddelbart ulogisk og kan være besværligt for eleverne at arbejde med. Derfor kalder vi disse ord for drilleord.
Eksempler på drilleord: er og, jeg, har, også, synge, den, det, bukser, vil, ikke osv.

Undervisningen på kurset “Drilleord 1” tager udgangspunkt i en børnevenlig udgave af lydskrift, som kaldes “Det hemmelige alfabet”. Eleven lærer de drilske lyde og træner samtidigt læsning og stavning af de 120 mest brugte ord i det danske sprog, som er første skridt mod en mere automatiseret læsning.

Med kurset følger gratis lån af supplerende materiale til træning af de 120 ord ved hjælp af forskellige læringstile og mere bevægelse, der gør træningen hjemme til en leg.

Et læsekursus foregår som udgangspunkt én til én, altså som eneundervisning, og foregår med dit barn (og dig) som eneste elev i den pågældende time.
Du kan finde mere generel info om mine læsekurser og eneundervisning i menupunktet “Læsekursus“.

Tid: 10 lektioner à 55 min.

Pris inkl. undervisning, mappe og diverse materialer: 6000,-
Hertil anbefales tilkøb af små læsebøger (550,-) + vendespil m. 120 ord (300,-)