Drilleord 2

Eleven lærer fire forskellige emneområder:
– konsonantskiftLæsekursus Drilleord2
– orddeling
– stumme bogstaver
– begyndende læseforståelse

På kurset “Drilleord 2” bygger vi videre på de drilske lyde – “Det hemmelige alfabet” – fra kurset “Drilleord 1”

Et læsekursus foregår som udgangspunkt én til én, altså som eneundervisning, og foregår med dit barn (og dig) som eneste elev i den pågældende time.
Du kan finde mere generel info om mine læsekurser og eneundervisning i menupunktet “Læsekursus“.

Tid: 10 lektioner à 55 min.

Pris inkl. undervisning, mappe og diverse materialer: 6000,-
Hertil kan anbefales tilkøb af små læsebøger (550,-)