For skoler

Foredrag, konsulenthjælp, kursus

  • oplæg til forældremøder om børns læseudvikling, og hvordan forældre kan understøtte
  • foredrag for forældre om læsevanskeligheder
  • workshop for lærere om læsevanskeligheder
  • workshop om Læse- og skriveteknologi på mobiltelefonen
  • konsulentbistand i forbindelse med implementering af Læse- og skriveteknologi

 

Partnerskole

Hvis din skole har lyst til at samarbejde med Læseglæde, kan forældre til skolens børn få en besparelse ved køb af privat læseundervisning (gælder alle kurser med eneundervisning).
Skolens andel består i at hænge opslag fra Læseglæde på synlige opslagstavler og sende info ud på Intra.

Kontakt mig for nærmere info