Drilleord 3

Eleven trænes i brugen af vokalrækker og arbejder frem mod en naturlig læsehastighed og at kunne formulere sig på skrift.

På kurset “Drilleord 3” bygger vi videre på de drilske lyde og har særligt fokus påLæsekursus Drilleord Læseglæde vokalerne.

Et læsekursus foregår som udgangspunkt én til én, altså som eneundervisning, og foregår med dit barn (og dig) som eneste elev i den pågældende time.
Du kan finde mere generel info om mine læsekurser og eneundervisning i menupunktet “Læsekursus“.

Tid: 10 lektioner à 55 min.

Pris inkl. undervisning, mappe og diverse materialer: 6000,-
Hertil kan anbefales tilkøb af små læsebøger (550,-)