IT-støtte

Når et barn har svært ved at læse eller stave, har det ofte indvirkning på mængden af det barnet får læst og skrevet – og kvaliteten er ofte lavere end hos jævnaldrende; de læste tekster er ofte ikke alderssvarende, hvilket på sigt påvirker læseforståelsen, sprogforståelsen og til en vis grad almen dannelse. Barnets egne skrevne tekster er ofte korte, mangelfulde og sprogligt svage.

For at barnet møder en øget mængde “læst” tekst på et alderssvarende niveau, anbefales det, at “læse med ørerne”. Få teksten læst op – enten via indlæste lydfiler fra NOTA, lånte lydbøger på ereolen/biblioteket eller ved hjælp af CD-ord eller andre oplæsningsprogrammer.

Brug af tekniske hjælpemidler som pc og mobil kan højne både mængde og kvalitet af det barnet læser og skriver

Brug af tekniske hjælpemidler som pc og mobil kan højne både mængde og kvalitet af det barnet læser og skriver

Til at øge og højne barnets skriftlighed anbefales et støtte-program som fx CD-ord (med skriveforslag) og andre lignende programmer.
Der bør også være høj fokus på tale-til-tekst programmer, som kan skrive, det der bliver indtalt. Disse funktioner kan nemlig i høj grad højne formuleringsevnen.

Særligt til barnets sociale liv anbefales brug af mobiltelefon, der kan medvirke til en lettere dagligdag.
Hvilket mobilmærke? Alle mobiltelefoner med Android eller iPhones kan bruges. Alting er dog lettere og bedre integreret i iPhone (fra iPhone 4s og opad).