Sommerskole

Sommerskolens intensive læse- og stavekurser kører med 1½ time hver dag mandag-fredag over 2 selvvalgte uger i ugerne 27-31 og foregår som eneundervisning.
Som udgangspunkt er en forælder med i undervisningen.

Hen over sommeren fortsætter Læseglædes almindelig læsekurser som hidtil, men som noget nyt er der nu mulighed for at lave intensive forløb på bare 2 uger.

Lektionerne varer 1½ time og der er ingen lektier, så der kan holdes ferie resten af dagen…
Jeg anbefaler dog, at I repeterer dagens arbejde hjemme samme dag for at få fuld udbytte. Gentagelse er vigtig for hukommelsen.

Sommerskole i Tvis ved Holstebro

Hvis man kun kan deltage i en af ugerne lægges de resterende 5 lektioner fordelt på ugerne inden eller efter sommerferien.

Undervisningen foregår i Tvis ved Holstebro.

Prisen er 6290,- inkl. materialer.

Ved bestilling af en plads til Sommerskolens intensive forløb, opkræves halvdelen af beløbet med det samme og resten en uge før opstart.*

Kontakt mig og book en tid til en snak om jeres behov og ønsker – det er gratis og uforpligtende.
læseglæde.dk/kontakt

Mange sommerlige læsehilsner fra Anette Bøge Degn* I tilfælde af lukning for fysisk fremmøde i forbindelse med Covid-19, får I alle pengene retur. 
En eventuel beslutning om lukning træffes alene af mig og vil basere sig på anbefalinger/påbud til tilsvarende virksomheder.
Hvis du eller et medlem af din husstand er smittet eller har tegn på smitte, refunderes beløbet, dog fratrukket adm. gebyr.