Sommerskole

Sommerskolens intensive læse- og stavekurser kører med 1½ time hver dag mandag-fredag over 2 selvvalgte uger i ugerne 26-31 og foregår som eneundervisning.

Hen over sommeren fortsætter Læseglædes almindelig læsekurser som hidtil, men som noget nyt er der nu mulighed for at lave intensive forløb på bare 2 uger.

Lektionerne varer 1½ time og der er ingen lektier, så der kan holdes ferie resten af dagen…
Jeg anbefaler dog, at I repeterer dagens arbejde hjemme samme dag for at få fuld udbytte. Gentagelse er vigtig for hukommelsen.

Du kan frit vælge at kombinere ugerne som det passer ind i jeres sommer-planer, fx uge 27 og 30 – eller uge 28 og 5 gange efter sommerferien i løbet af august/september.
Pladserne reserveres efter først-til-mølle-princippet, så der er flest valgmuligheder til de første.

Sommerskole i Tvis ved Holstebro

Hvis man kun kan deltage i en af ugerne lægges de resterende 5 lektioner fordelt på ugerne inden eller efter sommerferien.

Indholdet på mine læse- og stavekurser kan du læse om via menuen ovenover.
Det vil sige:

  • Førskolekursus
  • Bogstavkursus
  • Lydret læsekursus
  • Drilleord 1+2+3
  • Individuelt tilrettelagt stavekursus

Sommerskolens intensive læse-stavekursus har flere lektioner, så man holdes lektiefri. Dette er en fordel for nogle.
Samme forløb kan bookes med færre lektioner – og dermed mere hjemmearbejde. De fleste elever/forældre på disse forløb, vælger at have undervisning 1 gang om ugen i 10 uger. Men det kan også nås på et par uger i sommerferien, hvis man er parat til at “give den max gas”.
Førskolekursus og bogstavkursus har færre og kortere lektioner.

Det forventes, at en forælder deltager sammen med sit barn, sådan at man som forældre får den rådgivning, der er nødvendig for at kunne understøtte sit barns fortsatte læsning/stavning.
Her er ingen hold-undervisning. Det betyder, at I er de eneste deltagere på det pågældende tidspunkt – al min undervisning er tilrettelagt som ene-undervisning.

Undervisningen foregår i Tvis ved Holstebro.

Prisen er 7550- inkl. materialer.

Ved bestilling af en plads til Sommerskolens intensive forløb, opkræves halvdelen af beløbet med det samme og resten en uge før opstart.*

Kontakt mig for flere informationer eller book en tid til en snak om jeres behov og ønsker – det er gratis og uforpligtende.
læseglæde.dk/kontakt
Tlf. 21662124
Mail: laeseglaede@gmail.com

Mange sommerlige læsehilsner fra Anette Bøge Degn* I tilfælde af lukning for fysisk fremmøde i forbindelse med Covid-19, får I alle pengene retur. 
En eventuel beslutning om lukning træffes alene af mig og vil basere sig på anbefalinger/påbud til tilsvarende virksomheder.
Hvis du eller et medlem af din husstand er smittet eller har tegn på smitte, refunderes beløbet, dog fratrukket adm. gebyr.